Jumaat, 30 November 2012

SOALAN 2-BML 3113 SEJARAH BAHASA KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYUPEMARKAHAN
1
TUGASAN 1

2
TUGASAN 2

3
E FORUM


JUMLAH

 
 
BML 3113
SEJARAH BAHASA KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

TAJUK TUGASAN

BAHAGIAN A

Tugasan Individu 1:

SOALAN 2:
                    Berdasarkan kajian terhadap suku bangsa atau etnik yang dikaji, beri contoh-contoh
                    kata, ayat, bahan sastera, objek budaya atau apa sahaja yang sesuai untuk
                    membuktikan hubungan kekerabatan dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan
                    Melayu.
                                                                                                                                30 MARKAH


KUMPULAN
Group UPSI10(A121PJJ)

DISEDIAKAN OLEH
NAMA
NO. ID
NO. TELEFON
JURAYAH @ JANE BOTOHONG
D20102042506 
017-8015973


NAMA TUTOR E-LEARNING:   DR. NORAZIMAH BT ZAKARIA
 Telephone No. : 05-4506145


TARIKH  SERAH:  25 . 11 . 2012


ISI KANDUNGAN
SOALAN 2:
1.0
Pengenalan
2.0
Bajau
3.0
Bajau Laut
4.0
Suluk Binadan                                                                                                           
5.0
Melayu-Brunei
6.0
Orang Sungai
7.0
Suku bangsa yang lain
8.0
Rumusan

BIBLIOGRAFI / RUJUKAN           

                                                                        
TUGASAN INDIVIDU 1


SOALAN 2:
                    Berdasarkan kajian terhadap suku bangsa atau etnik yang dikaji, beri contoh-contoh
                    kata, ayat, bahan sastera, objek budaya atau apa sahaja yang sesuai untuk
                    membuktikan hubungan kekerabatan dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan
                    Melayu.

JAWAPAN

Pengenalan

 

Orang Melayu mempunyai-ciri pakaian seperti baju melayu, kebaya, kurung songkok dan  kain pelikat. Di samping berbahasa Melayu, orang Melayu juga mempunyai makanan tradisionalnya sendiri dan adat resam dari zaman dahulu kala lagi. Keadaan ini banyak persamaannya dengan rumpun Melayu di negeri Sabah seperti Bajau, Bajau Laut, Melayu Brunei, Orang Sungai dan lain-lain lagi. Berikut merupakan contoh gambar baju tradisional Melayu di Semenanjung Malaysia.

       
Baju Melayu kebiasaan                 Baju Melayu Kedah                          Melayu Perak

Bajau

Kaum Bajau  merupakan bumiputera kedua terbesar di Sabah, Kaum bajau beragama Islam dan mengamalkan ciri-ciri kehidupan, kebudayaan dandielek bahasa yang hampir sama dengan bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia. Gambar ini merupakan contoh pakaian tradisional orang-orang bajau. Secara keseluruhannya banyak persamaan dengan baju tradisional orang Melayu.
   


Aktiviti berkuda sudah sinonim dengan kaum Bajau dan merupakan satu aktiviti membanggakan kaum ini. Orang Bajau pantai barat terkenal dengan penunggang kuda, pembuatan parang dan penternakan.


Ini ialah satu buku kosa kata yang dikumpul oleh Pegwai Perancang Bahasa (Penyelidikan) di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah sejak 1985 lagi. Buku ini menerangkan kaitan bahasa Melayu dalam bahasa Bajau.

Masyarakat Bajau terdiri daripada Bajau Laut, Bajau Suluk, Bajau Bannaran, Bajau Ubian , Bajau Iranun dan banyak lagi. Dipercayaim  masyarakat Bajau ini penduduk asal di pesisiran pantai Sabah.


Taburan penduduk bangsa Bajau


Bajau Laut

Kehidupan Bajau Laut kebanyakannya tinggal di pesisiran pantai dikenali kampung ayer. Kehidupan harian kaum ini sebagai nelayan atau menjual hasil laut. Keunikan pakaian wanita bajau laut hampir sama dengan pakaian wanita melayu negeri Perak. Mereka juga berbahasa Melayu dan hanya dibezakan dieleknya sahaja.
    
                   
Suluk Binadan

Gambar ini contoh pakaian pakaian suluk. Ia kelihatan seperti baju kurung Melayu dan menggunakan selendang seperti bangsa Melayu. Gambar dua gadis ini juga salah satu contoh pakaian tradisi suku kaum suluk  
    
Melayu-Brunei

Suku Melayu-Brunei meruapakan salah satu bangsa Melayu. Meraka berbahasa Melayu yang dinamakan bahasa Melayu-Brunei. Dari segi pengamatan pakaiannya juga hampir sama dengan baju Melayu kebiasaan. Adat Melayu Brunei juga amat menarik dan bercirikan kemelayuan.

    


Orang Sungai
 Pakaian Tradisi Tarian Orang Sungai


Suku bangsa yang lain

Kimaragang
 Pakaian Tradisional Etnik-etnik di Sabah » kimaragang


Kadasan dusun
    
Rungus
 Baju rungus

Rumusan
Di Sabah memang mempunyai pelbagai suku kaum. Walaupun ada perbezaan dari segi dielek, adat-istiadat, pengangan hidup dan pakaian tradisi tetapi banyak juga unsur-unsur persamaannya dari segi kesamaan bahasa atau maksud perkataan yang memperlihatkan suku bangsa ini adalah serumpun sejak dari zaman dahulu lagi. Misalnya, dari segi pakaian. Walaupun kelihatan berbeza warna dan hiasan tetapi ada unsure-unsur persamaan dalam penggunaan seperti tajak di kepala, selendang, kain samping dan baju kurung. Semunya itu berkaitan rapat dengan kaitan kebudayaan Melayu serumpun.
Di S Di Sabah terdapat pelbagai suku kaum, iaitu Bajau, Lotud, Irranun, Kadazan, Murut, Rungus, dan lain-lain.Perbezaan di antara berbagai-bagai suku kaum tersebut adalah dari segi bahasa, ugama, adat istiadat, corak dan pegangan hidup termasuklah pakaian tradisi mereka. abah terdapat pelbagai suku kaum, iaitu Bajau, Lotud, Irranun, Kadazan, Murut, Rungus, dan lain-lain.Perbezaan di antara berbagai-bagai suku kaum tersebut adalah dari segi bahasa, ugama, adat istiadat, corak dan pegangan hidup termasuklah pakaian tradisi mereka.


Bibliografi

               1993, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

               Tatabahasa Dewan, Edisi Baharu. Dewan Bahasa dan Pustaka 2006

               Dewan Bahasa dan Pustaka - Jilid 4 Bil.4 Disember 2004 - Halaman 705-723 - Jurnal Bahasa - ISSN 1511-9084

         Rancangan Malaysia ke-9(2006-2010). Bab 23.4. retrieved April, 10, 2012, from World Wide Web: http://library.perdana.org.my/Digital_Content/RMK/RMP9_May.pdf


                 Projek Kajian Kosa Kata Bahasa Sukuan sejak tahun 1985.
Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Daftar Kata Bahasa Sukuan Sabah: Bahasa Melayu - Bahasa Bajau Sama Simunul
              
               Penulis penyelenggara DBP. Penerbit  DBP . 2005. Sabah.